19 de març del 2013

AFATD ES FUSIONA AMB CR TEA CC


AFATD ( ASSOCIACIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE;  MARES I PARES AMB FILLS I FILLES AFECTATS PER TRASTORN DEL DESENVOLUPAMENT) ES FUSIONA AMB CR TEA CC (CENTRE DE RECURSOS EN TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA DE LA CATALUNYA CENTRAL).AFATD LLUITEN PER ACONSEGUIR UN FUTUR MILLOR PER ALS SEUS FILLS I FILLES TAN EN L’ÀMBIT PERSONAL, COM INTEL·LECTUAL O LABORAL.

ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT  SÓN TRASTORNS QUE AFECTEN LA CAPACITAT DE LES PERSONES N DIVERSOS CAMPS DEL SEU DESENVOLUPAMENT, I SOBRETOT EN LA SEVA CAPACITAT DE RELACIONAR-SE AMB LES ALTRES PERSONES, CORRESPON A AQUEST GRUP DE TRASTORNS ELS REFERITS A L’ESPECTRE AUTISTA O SÍNDROME D’ASPERGER I DE RETT, ENTRE ALTRES.  

18 de març del 2013

CR TEA CC (Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central)
EL PASSAT DIUMENGE 10 DE MARÇ A LES 11DEL MATÍ EL CENTRE DE RECURSOS EN TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA DE LA CATALUNYA CENTRAL VA INAUGURAR EL SEU LOCAL A MANRESA, C/ PAU CASALS SN.

VA SER TOT UN ÈXIT!

DES DE L'ESCOLA US ANIMEM A QUE FEU UN COP D'ULL A A SEVA PÀGINA WEB!


8 de març del 2013

NOFC (NORMES, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE)


AQUEST MES HEM APROVAT EL NOFC (NORMES, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE).

AQUEST DOCUMENT ÉS EL CONJUNT DE NORMES I MESURES  ORGANITZATIVES I DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE (ART. 5.3 DECRET AUTONOMIA), ON ES RECULLEN ELS ACORDS I DECISIONS REFERENT A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, QUE FAN POSSIBLE EL TREBALL EDUCATIU I DE GESTIÓ ECAMINAT A ASSOLIR ELS OBJECTIUS PROPOSATS EN EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE I EN LA PROGRAMACIÓ ANUAL (ART. 18.2 DECRET AUTONOMIA)

EL POSEM AL VOSTRE ABAST JA QUE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA L'HA DE CONÈIXER. SI HO CONSIDEREU PODEU APORTAR PROPOSTES I/O SUGGERÈNCIES.